Privacy Policy

Privacy en beveiliging

Onze bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam: Bijstra Scheepsinstallatie
Telefoonnummer: 0654328434
E-mail: info@bijstrascheepsinstallatie.nl
Vestigingsadres: It Lange Ein 10, 8647SC Sibrandabuorren
Postadres: It Lange Ein 10, 8647SC Sibrandabuorren
K.v.K.nummer: 89397517
B.T.W.-nummer: NL864970250B01

Inleiding / Algemeen
Dit is de Privacy Verklaring van Bijstra Scheepsinstallatie
In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website.

Bijstra Scheepsinstallatie respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

Verzamelde gegevens 
Bijstra Scheepsinstallatie bewaart en gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Bijstra Scheepsinstallatie worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Bijstra Scheepsinstallatie voor het uitvoeren van uw bestellingen, het beantwoorden van uw vragen/opmerkingen via ons contactformulier en het versturen van nieuwsbrieven. Daarnaast leggen wij het gebruikte IP-adres vast met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Hoe lang we jouw data bewaren
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Welke rechten je hebt over je data
Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bijstra Scheepsinstallatie uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bijstrascheepsinstallatie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bijstra Scheepsinstallatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Bijstra Scheepsinstallatie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Bijstra Scheepsinstallatie volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– Bijstra Scheepsinstallatie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bijstra Scheepsinstallatie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bijstra Scheepsinstallatie) tussen zit. Bijstra Scheepsinstallatie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– www.bijstrascheepsinstallatie.nl voor het verwerken van uw vragen en/of opmerkingen.
– SnelStart voor het beheren van offertes, verkooporders en de financiële boekhouding.

Informatie over de ontvangers van de gegevens
MyParcel – PostNL

MyParcel – PostNL
U, als klant ontvangt uw order/pakket via onze vervoerder MyParcel – PostNL. Om uw order op het juiste adres af te laten leveren, maakt MyParcel – PostNL gebruik van uw NAW-gegevens. Tevens ontvangt u op uw e-mailadres het track-en-trace nummer, zodat u uw pakket kunt volgen.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw webbrowser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt om informatie over de door u bezochte webpagina’s op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webserver op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw webbrowser te veranderen.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bijstra Scheepsinstallatie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Wijzigingen Privacy Verklaring
Bijstra Scheepsinstallatie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?
Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen.

  • Per email: info@bijstrascheepinstallatie.nl
  • Per telefoon: 0654328434
  • Per brief: It Lange Ein 10, 8647SC Sibrandabuorren

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de vraag die u online geplaatst hebt.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons «privacy-beleid». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

 

Terug naar: Start/Home pagina