Algemene voorwaarden

NJI Leveringsvoorwaarden (business-to-business) /
“In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de Algemene aannemings-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI) van 1 oktober 2014 van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Utrecht.”

Consumentenvoorwaarden NJI (business-to-consumer)
“In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de Algemene consumenten aannemings-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI) van 1 oktober 2014 van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Utrecht.”

De voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar.