slider_img slider_img slider_img slider_img

Privacy Policy

 

Privacy en beveiliging – Bijstra Scheepinstallatie B.V.

Onze bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam: Bijstra Scheepsinstallatie B.V.
Telefoonnummer: 0654 - 328434
E-mail: info@bijstrascheepsinstallatie.nl
Vestigingsadres: Molenpaal 6, 8608 ZJ, Sneek
K.v.K.nummer: 01110615

Inleiding / Algemeen
Dit is de Privacy Verklaring van Bijstra Scheepsinstallatie B.V.
In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website.

Bijstra Scheepsinstallatie B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

Autoriteit Persoonsgegevens
Als bezoeker van onze website heeft u het recht om online een klacht in te dienen.

Verzamelde gegevens 
Bijstra Scheepsinstallatie B.V. bewaart en gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Bijstra Scheepsinstallatie B.V. worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Bijstra Scheepsinstallatie B.V. voor het uitvoeren van uw offerteaanvraag, factuur, bestellingen, het beantwoorden van uw vragen/opmerkingen via ons contactformulier. Daarnaast leggen wij het gebruikte IP-adres vast met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Persoonsgegevens worden na afsluiting van correspondentie (offertes, productaanvragen, etc.) tot zes maanden na het laatste contact bewaard.

Ordergegevens worden tot 7 jaar na het plaatsen van de order bewaard, ten bate van de Belastingaangifte.
De ordergegevens worden gestructureerd opgeslagen in ons archief.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bijstra Scheepsinstallatie B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

 

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bijstrascheepsinstallatie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bijstra Scheepsinstallatie B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Bijstra Scheepsinstallatie B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Bijstra Scheepsinstallatie B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
- Bijstra Scheepsinstallatie B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bijstra Scheepsinstallatie B.V. neemt [wel/niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van schilderjeschip.nl) tussen zit. Schilderjeschip.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Jottenheijm.com voor het beheren van onze website www.bijstrascheepinstallatie.nl
- SnelStart voor het beheren van de financiële boekhouding.

Informatie over de ontvangers van de gegevens
Google - Google Analytics
MyParcel - PostNL

MyParcel – PostNL
U, als klant ontvangt uw order/pakket via onze vervoerder MyParcel – PostNL. Om uw order op het juiste adres af te laten leveren, maakt MyParcel – PostNL gebruik van uw NAW-gegevens. Tevens ontvangt u op uw e-mailadres het track-en-trace nummer, zodat u uw pakket kunt volgen.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw webbrowser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in de bestelprocedure om informatie over uw bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webserver op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw webbrowser te veranderen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bijstra Scheepsinstallatie B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bijstra Scheepsinstallatie B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bijstra Scheepsinstallatie B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Wijzigingen Privacy Verklaring
Bijstra Scheepsinstallatie B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Inzage en wijzigen van uw gegevens
U kunt uw eigen gegevens altijd bekijken. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u te allen tijde richten aan: 

Uw rechten - recht op inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en overdraagbaarheid
U kunt altijd aan Bijstra Scheepsinstallatie B.V. vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiervoor kunt u een email sturen naar info@bijstrascheepinstallatie.nl. Ook kunt u per email aan Bijstra Scheepsinstallatie B.V. vragen, verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Bijstra Scheepsinstallatie B.V. zo spoedig (met een maximum van 3 weken) mogelijk zal verwerken.

Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw email-adres hebt opgegeven.

 


 

Links

Bent u op zoek naar informatie over bijvoorbeeld scheepstimmerbouw of op zoek naar een jachthaven of winterstalling?

Kijkt u dan eens bij onze links

Nieuws

Wilt u graag op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, interessante tips en projecten waar wij mee bezig zijn?

Kijkt u dan op onze nieuwspagina

Contact

Postadres:
Molenpaal 6
8608 ZJ Sneek
Tel: (+31) 06-54 32 84 34
info@bijstrascheepsinstallatie.nl
www.bijstrascheepsinstallatie.nl